The Warm

20/1/15 14:25
haidamac: (Default)
The Warm

по кліку є більші розміри

* * *

15/12/10 12:34
haidamac: (Default)

в галицькій жидівській кнайпі "Під Золотою Розою"